Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Žalm 51 – Ž 51,1-21

Vina a Boží milosrdenství – žalm 51

Texty: Ž 51

Pomůcky: okopírovaný text Ž 51, tužky, nehořlavou mísu s pískem a zapálenou čajovou svíčkou (kovovou, skleněnou, porcelánovou), sirky, bílou a černou látku, promítačku na diapozitivy, rámečky na diapozitivy s fólií nebo se sklíčky, mezi která vložíme vystřiženou fólii, jež se používá do zpětného projektoru, tenké lihové fixy (průměr 0,1-0,5 mm), papíry, kazetový magnetofon s tichou instrumentální hudbou.

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Uprostřed vytvoříme kruh z části z černé a z části z bílé látky. Na černou polovinu postavíme připravenou nehořlavou mísu s pískem a zapálenou čajovou svíčkou (kovovou, skleněnou, porcelánovou)
 • Setkání začneme kratinkým zpytováním svědomí, které moderátor může uvést několika verši žalmu: „Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti“
 • Každý z účastníků dostane malý kousek hedvábného papíru a tužku a jednu vinu, která ho v tomto okamžiku tíží, napíše na papír (s vědomím, že to nikdo nebude číst) Pak vezme svůj papírek a zapálí ho na míse a nechá shořet
 • Následuje chvíle ticha

Práce s textem:

 • úryvek budeme číst po verších. Každý z účastníků postupně přečte jeden verš
 • Metoda Bludesch

S textem do života:

 • Každý dostane jeden prázdný diapozitiv s fólií a barevné fixy.
 • Na tento diapozitiv se pokusí jednoduše vyjádřit zastavení, verš, slovo, které ho zaujalo. Může malovat, psát, vytvořit symbol…
 • K tomu pustíme tichou hudbu.
 • Pak si diapozitivy společně promítáme. Každý se může, ale nemusí, vyjádřit ke svému obrázku. Může vysvětlit jeho symboliku nebo přečíst verš, ke kterému se obrázek vztahuje, nebo necháme chvíli ticha.
 • V této fázi je velmi důležité nikoho nenutit ke komentáři!
 • Po promítnutí všech diapozitivů si sedneme zpět do kruhu a každý má možnost se podělit s ostatními o to, co ho zaujalo, oslovilo, líbilo se mu… Čemu nerozuměl, co nepochopil…
 • Na závěr si znovu všechny obrázky v tichu promítneme a setkání zakončíme modlitbou za odpuštění všech svých hříchů a provinění.

Text – Žalm 51 (raději liturgický překlad)

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, 2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě. 3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, 4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! 5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. 6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. 8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. 9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. 10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. 15Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. 16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. 17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. 18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. 19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! 20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. 21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.